Menu toggle

Een project dat beeldmateriaal over Schoten en Schotenaren virtueel verzamelt en ontsluit.
De instandhouding, het onderhoud én het verwerven van het beeldmateriaal van BBS wordt verzorgd door vrijwilligers van de Heemkundige Kring Scot / Documentatiecentrum Arsenaal met de steun van het gemeentebestuur.

Personen die menen dat hun privacy geschonden wordt door een foto op de beeldbank worden verzocht dit te melden met opgave van het inventarisnummer. Indien de opmerking terecht is zal de foto uit de beeldbank worden verwijderd.